Tak jako každý rok, tak i letos jsme se účastnili národního semináře. Letošní rok byl však jiný. Je to již 60 let od vzniku Taekwon-do a tak i seminář byl veden v tomto duchu…

Valná většina z nás se vydala na cestu v sobotu ráno, kolem šesté či půl sedmé, abychom stihli začátek. Naštěstí byla cesta dobrá a tak jsme hladce dojeli s hodinovým předstihem na místo – univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně. O hodinu později, v 10:00 hodin začal seminář slavnostním nástupem a slibem Taekwon-do, po kterém následovalo pár infromací k organizaci semináře a pár slov od velmistra Hwang Ho-yonga (IX.DAN). Následně jsme byli rozděleni do 3 skupin a to první + druhý kup, první + druhý dan a třetí dan + vyšší. Proč? Protože v plánu byly celkem 3 rozdílné tréninky s rozdílným obsahem.

První z nich byl pod vedením instruktora Milana Prokeše (V.DAN) a instruktora Martina Zámečníka (VI.DAN). V tomto hodinovém bloku jsme si prošli sebeobranou a nácviky pro tando matsogi (boj s nožem/sebeobrana proti noži – pozn.red.). Tento seminář byl inspirován nedávným seminářem v Holandsku, který byl veden jedním z prvních „taekwondistů“ a tak jsme si mohli zkusit některé neobvyklé nácviky. V programu se našly rozcvičovací cviky pro klouby, páky a hmaty pro různé úchopy útočníkem, koordinační cvičení s gumovým nožem a nebo například nácvik obrany proti přiloženému noži na krk..
Druhý z nich byl pod vedením instruktora Petra Poklopa (VI.DAN) a instruktora Libora Macháněho (V.DAN). Tento trénink byl věnován matsogi a nácvikům technik právě pro sportovní boj. Všichni účastníci si vyzkoušely hned několik způsobů zahřátí, správný pohyb pro sportovní boj a mnoho kombinací se zaměřžením na pohyb kolem soupeře a blokování jeho technik.
Třetí a poslední hodinový blok pod vedením instruktora Rostislava Kaňky (VII.DAN) a instruktora Ondřeje Vrábela (VI.DAN) se věnoval netradičním kopu v našem bojovém umění a speciálním technikám. Po rozcvičce plné nácviků pro výskok jsme se přesunuli ke 2 nepříliš používaným kopům a po jejich důkladném procvičení nám zbylo ještě trochu času na t-ki, kde jsme se zaměřili hlavně na kopy v otočce.

Ačkoliv Národní seminář skončil asi ve tři hodiny odpoledne, program jako celek teprve směřoval ke svému hlavnímu bodu. Tím byl GALAVEČER TAEKWON-DO. Večer, který od šesti večer nabízel podívanou na:

  • Exhibiční zápasy v sestavách
  • Exhibiční zápasy ve sportovním boji
  • Exhibice členů České státní reprezentace Tekwon-Do ITF
  • Vystoupení taneční skupiny
  • Vystoupení mažoretek

Závěrem galavečera byla videoprojekce a samozřejmě poděkování průkopníkům Taekwon-Do v ČR s následovným rautem v nedaleké restauraci což byla definitivní tečka za seminářem. Pak už jsme se akorát rozjeli domu, nebo přesunuli na hotel, kde jsme přespávali do neděle na danové zkoušky.

Zde byly k vidění výkony nutné pro získání prvního, druhého a třetího danu. Dva zástupci našeho oddílu samozřejmě uspěli a za předvedené výkony, nutno podotknout velmi kvalitní výkony, si tak zasloužili druhý dan (Jakub Geyer) a třetí dan (Přemysl Šesták). Gratulujeme!!

Fotografie (zdroj: pražská škola Sonkal)

  1. 3 hodiny národního semináře v jednom ZDE.
  2. Galavečer k výročí 60ti let Taekwon-do ZDE.
Národní Seminář 2015 a danové zkoušky, Brno
Štítky: